Obavijest o Privatnosti i Kolačići

  • 31.05.2021.

Obavijest o Privatnosti i Kolačići

Vaš dolazak na ovu stranicu jasno pokazuje koliko Vam je privatnost i zaštita osobnih podataka bitna. Međutim, nema razloga za brigu. U potpunosti smo predani zaštiti Vaše privatnosti te Vas odgovorno uvjeravamo da je zaštita Vaših osobnih podataka prioritet prilikom provođenja i organiziranja svih poslovnih procesa.

Poštujemo tajnost Vaših osobnih podataka i uvijek postupamo u skladu s odgovarajućim odredbama zakona i drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka te odredbama ovih Pravila o zaštiti privatnosti. U tom smislu, iznimno nam je bitno i Vaše mišljenje te Vas molimo da nam se u slučaju bilo kakvih pitanja obratite na zop@ledo.hr.

Iz gore navedenih razloga, sastavili smo ovu detaljnu Obavijest o privatnosti, a sve kako bismo Vas na transparentan i lako razumljiv način obavijestili o obradi Vaših osobnih podataka. Tako Vas prije svega želimo informirati o (i) osobnim podatcima koje prikupljamo, (ii) svrsi zbog koje ih prikupljamo, te (iii) Vašim izravnim pravima u pogledu obrade.

Odnosi na koje se primjenjuje ova Obavijest

Tijekom svakodnevnog poslovanja, Ledo ulazi u veliki broj odnosa, kako s potrošačima, tako i s poslovnim partnerima i vlastitim zaposlenicima. Iz tog razloga, potrebno je detaljno razgraničiti na koje se odnose, odnosno vrste interakcije primjenjuju ova Obavijest.

Slijedom navedenog , ova Obavijest se primjenjuju isključivo u sljedećim slučajevima:

-       ako posjetite našu internetsku stranicu;

-       ako se prijavljujete za posao u Ledu;

-       ako sudjelujete u nagradnoj igri Leda;

-       ako ste se prijavili na naš newsletter;

-       ako se obraćate našoj službi za odnose s javnošću putem online formulara;

-       ako posjetite Ledo blog;

Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

U pogledu obrada osobnih podataka koje se navode u ovoj Obavijesti, društvo LEDO plus d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Čavićeva 1a, OIB 07179054100 je voditelj obrade smislu UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. ("GDPR").

Međutim, u određenim slučajevima Ledo može obrađivati osobne podatke u ime drugih pružatelja usluga. U tom slučaju ta druga osoba je voditelj obrade, a Ledo izvršitelj obrade.

Koje podatke prikupljamo i što radimo s njima?

Tijekom interakcije s vama, obrađujemo razne osobne podatke. Obrada će ovisiti kako o vrsti interakcije koju imamo s Vama, tako i o vrsti usluge koju Vam pružamo.

Slijedom navedenog, u nastavku izlažemo osobne podatke koje obrađujemo, kao i svrhu za koju ih obrađujemo:

Ime i prezime i ostali kontaktni podaci (uključujući adresu, email, broj telefona, broj mobitela, GSM, broj faksa)

Kako koristimo vaše podatke?

Zašto ih uopće koristimo?

Pravna osnova

 

 

 

Zapošljavanje

Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima.

Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju.

Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora ili Vaša privola ako se osobni podatci čuvaju za buduće natječaje.

     

Marketing

   

Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje koristimo u okviru naših promotivnih aktivnosti.

Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bi Vas obavijestili o ponudama proizvoda i usluga Leda.

Obrađujemo Vaše osobne podatke na osnovi privole koju ste dali ili legitimnog interesa.

Datum rođenja

Kako koristimo vaše podatke?

Zašto ih uopće koristimo?

Pravna osnova

 

 

 

Zapošljavanje

Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima.

Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju.

Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora ili Vaša privola ako se osobni podatci čuvaju za buduće natječaje.

     

Marketing

Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje koristimo u okviru naših promotivnih aktivnosti.

Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bi Vas obavijestili o ponudama proizvoda i usluga Leda.

Obrađujemo Vaše osobne podatke na osnovi privole koju ste dali ili legitimnog interesa.

Mjesto rođenja

Kako koristimo vaše podatke?

Zašto ih uopće koristimo?

Pravna osnova

 

 

 

Marketing

Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje koristimo u okviru naših promotivnih aktivnosti.

Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bi Vas obavijestili o ponudama proizvoda i usluga Leda.

Obrađujemo Vaše osobne podatke na osnovi privole koju ste dali ili legitimnog interesa

Podaci o spolu

Kako koristimo vaše podatke?

Zašto ih uopće koristimo?

Pravna osnova

 

 

 

Zapošljavanje

Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima.

Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju.

Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora ili Vaša privola ako se osobni podatci čuvaju za buduće natječaje.

     

Marketing

   

Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje koristimo u okviru naših promotivnih aktivnosti.

Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bi Vas obavijestili o ponudama proizvoda i usluga Leda.

Obrađujemo Vaše osobne podatke na osnovi privole koju ste dali ili legitimnog interesa.

 

Državljanstvo

Kako koristimo vaše podatke?

Zašto ih uopće koristimo?

Pravna osnova

 

 

 

Zapošljavanje

Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima.

Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju.

Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora ili Vaša privola ako se osobni podatci čuvaju za buduće natječaje.

Podatci o imenu oca

Kako koristimo vaše podatke?

Zašto ih uopće koristimo?

Pravna osnova

 

 

 

Zapošljavanje

Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima.

Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju.

Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora.

 

Podatci o OIB-u

Kako koristimo vaše podatke?

Zašto ih uopće koristimo?

Pravna osnova

 

 

 

 

 

Zapošljavanje

   

Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima.

Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju.

Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora.

 
       

Podatci o liječničkim pregledima

Kako koristimo vaše podatke?

Zašto ih uopće koristimo?

Pravna osnova

 

 

 

Zapošljavanje

Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima.

Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju.

Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora.

 

Podatci o obrazovanju, prethodnom radnom iskustvu i edukacijama

Kako koristimo vaše podatke?

Zašto ih uopće koristimo?

Pravna osnova

 

 

 

Zapošljavanje

Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima.

Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju.

Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora ili Vaša privola ako se osobni podatci čuvaju za buduće natječaje.

 

Podatci o znanju stranih jezika

Kako koristimo vaše podatke?

Zašto ih uopće koristimo?

Pravna osnova

 

 

 

Zapošljavanje

Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima.

Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju.

Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora ili Vaša privola ako se osobni podatci čuvaju za buduće natječaje.

 

Podatci o posjedovanju vozačke dozvole

Kako koristimo vaše podatke?

Zašto ih uopće koristimo?

Pravna osnova

 

 

 

Zapošljavanje

Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima.

Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju.

Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora ili Vaša privola ako se osobni podatci čuvaju za buduće natječaje.

 

Podatci o rezultatima razgovora za posao

Kako koristimo vaše podatke?

Zašto ih uopće koristimo?

Pravna osnova

 

 

 

Zapošljavanje

Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima.

Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju.

Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora i  vaša privola.

 

 

Prenošenje vaših osobnih podataka

Ovisno o vrsti Vaše interakcije s Ledom, iznimno ćemo određene osobne podatke razmijeniti s trećim osobama. Pritom Vam jamčimo da cilj razmjene nije iskorištavanje Vaših osobnih podataka, već ih razmjenjujemo u svrhu pružanja kvalitetne i pravovremene usluge te usklađenosti sa zakonskim i podzakonskim obvezama.

Slijedom navedenog, Ledo će, ovisno o situaciji, moguće razmjenjivati osobne podatke sa sljedećim kategorijama osoba:

-       Članicama grupacije  Nomad Foods Europe Limited, budući da će to u određenim slučajevima biti nužno radi pružanja kvalitetne usluge i postupanja u skladu s pravnim zahtjevima;

-       Trećim osobama i javnopravnim tijelima, i to (i) kako bismo bili usklađeni sa zakonskim ili podzakonskim pravilima, (ii) kako bismo postupili po obveznoj uputi ili nalogu javnopravnog tijela, (iii) kako bismo spriječili i/ili prijavili zlouporabne i nezakonite aktivnosti, (iv)kako bismo zaštitili prava i osobnu sigurnost naših zaposlenika i trećih osoba te (v) kako bismo se zaštitili od tužbi i drugih zahtjeva trećih osoba.

-       Svim drugim osobama, u odnosu na koje smo zaprimili Vašu izričitu privolu za razmjenu.

Iznimno, u slučaju statusnih promjena društva Ledo (npr. pripajanje, spajanje, odvajanje itd.) Vaši osobni podaci mogu biti preneseni na drugu pravnu osobu.

Vaši podatci i treće zemlje

Vaši osobni podaci će se obrađivati i prenositi unutar područja Europske Unije, na područje Ujedinjenog Kraljevstva te unutar područja drugih zemalja izvan Europske Unije (treće zemlje): Republika Srbija te Federacija Bosna i Hercegovina.


Prijenos i obrada podataka unutar Ujedinjenog Kraljevstva dozvoljena temeljem Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1772 оd 28. lipnja 2021. u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o primjerenoj zaštiti osobnih podataka u Ujedinjenoj Kraljevini, a sve sukladno članku 45. GDPR-a. Naime, prijenos podataka u treće zemlje ne zahtijeva posebno odobrenje ako je Europska Komisija usvojila takvu provedbenu uredbu za pojedinu zemlju, odnosno ako je po provedenoj procjeni zaključila da treća zemlja osigurava primjerenu razinu zaštite za podatke koji se prenose na njeno područje (tzv. Odluka o primjerenosti).


Prijenos i obrada podataka u Republiku Srbiju te Federaciju Bosnu i Hercegovinu regulirana je tzv. Standardnim Ugovornim Klauzulama, odnosno Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2021/914 оd 4. lipnja 2021. o standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka u treće zemlje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća. Prijenos podataka na temelju navedenog mehanizma predviđa se u članku 46. GDPR-a i to u onim situacijama kad Europska Komisija za treću zemlju u koju se žele prenijeti osobni podatci nije donijela Odluku o primjerenosti.
Osobni podatci se neće prenositi poslovnim subjektima ili drugim osobama koje se ne nalaze na nekom od gore navedenih područja. Ako u ovom dijelu ipak naknadno dođe do određenih promjena, o tome ćete biti bez odgađanja obaviješteni.

Koliko dugo pohranjujemo vaše podatke?

Razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka primarno će ovisiti o svrsi za koju su prikupljeni. U tom smislu, jamčimo Vam da Vaše podatke nećemo čuvati dulje nego li je to nužno potrebno za izvršenje svrhe za koju su prikupljeni.

Neovisno o navedenom, u određenim slučajevima ćemo imati pravnu obvezu da određene podatke čuvamo kroz dulje razdoblje nego li je to nužno potrebno za ostvarenje svrhe obrade. U tom ćemo slučaju osobne podatke pohranjivati samo unutar zakonom propisanog minimuma. Primjerice, evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave te druge evidencije moraju se čuvati minimalno 10 godina.

Zaključno Vas također obavještavamo da, uz ispunjenje GDPR-om propisanih pretpostavki, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka u posjedu Leda. Upute o načinu ostvarivanja Vašeg prava detaljno su izložene u odjeljku "Vaša prava".

Djeca

Ledo je u potpunosti svjestan da su djeca osobito osjetljiva skupina te stoga obraća osobitu pozornost na zaštitu njihovih osobnih podataka.

U tom smislu, Ledo je usklađen s odredbama hrvatskog prava koje se tiču minimalne dobne granice za sklapanje pravnih poslova, uključujući obradu osobnih podataka. Između ostaloga, tražiti ćemo izričitu suglasnost roditelja djeteta za pružanje određenih usluga, odnosno pristup određenim dijelovima naše stranice.

 

Vaša prava

U svrhu djelotvorne kontrole nad obradom Vaših osobnim podataka, raspolažete s velikim brojem prava koje, u zakonom propisanim slučajevima, možete ostvarivati izravno prema Ledu.

Radi se o sljedećim pravima:

-       Pravo tražiti obavijest obrađuje li Ledo Vaše podatke te ako da, zatražiti detaljne informacije o samoj obradi;

-       Pravo tražiti pristup Vašim osobnim podacima, na način da Ledo napravi njihovu kopiju, u fizičkom ili digitalnom obliku;

-       Pravo tražiti ispravak Vaših netočno ili nepotpuno navedenih osobnih podataka koje posjedujemo;

-       Pravo tražiti da izbrišemo Vaše osobne podatke koje posjedujemo;

-       Pravo tražiti da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka;

-       Pravo tražiti da Vaše osobne podatke koje posjedujemo prenesemo drugom voditelju obrade;

-       Pravo izjaviti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka od strane Ledo, osobito u pogledu izravnog marketinga temeljenog na legitimnom interesu Ledo i automatizirane obrade;

-       Pravo u svakom trenutku povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na privoli;

-       Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – u Hrvatskoj Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000

U slučaju da želite aktivirati bilo koje od gore navedenih prava (osim zadnjeg), molimo da nas kontaktirate našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka koristeći podatke iz odjeljka "Kako nas možete kontaktirati?". Pritom molimo imajte na umu da ćemo u svrhu uspješne obrade Vašeg zahtjeva, prije svega morati utvrditi Vaš identitet (npr. slanjem preslike osobe iskaznice). Navedeni osobni podaci će se koristiti isključivo u svrhu identifikacije te će se izbrisati odmah po utvrđenju identiteta.

Ostvarivanje gore navedenih prava je u potpunosti besplatno. Međutim, u slučaju da su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, (npr. zbog učestalog ponavljanja unutar kraćeg vremenskog razdoblja) zadržavamo pravo da, prema vlastitoj ocjeni, (i) naplatimo razumnu naknadu za postupanje po zahtjevu ili (ii) odbijemo postupiti po zahtjevu.

Kolačići (Cookies)

Uvod

Kako bi posjećivanje naše internetske stranice bilo što ugodnije i zanimljivije, ova stranica na Vaše računalo, mobilni uređaj ili neki drugi uređaj kojim posjećujete naše web stranice sprema malenu količinu informacija, tzv. kolačića (eng. cookies). Kolačići, između ostalog, služe da bi web stranica radila optimalno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja.

Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića određenih kolačića, dok nam za uporabu ostalih možete, ili ne morate dati svoju izričitu privolu. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

Što je kolačić?

Kolačić je malena tekstualna datoteka koja se automatski sprema na Vaše računalo, tablet ili mobitel ("Uređaj") kada posjetite određenu web stranicu. Na taj se način internetskoj stranici koja je poslala kolačić ili internetskoj stranici koja prepoznaje pohranjeni kolačić omogućava da "zapamti" Vaš Uređaj.

Takvim "pamćenjem" postižu se različite funkcije. Omogućava se efikasna navigacija unutar web stranice, pamte se Vaše postavke (npr. jezik) za buduće posjete web stranice te se općenito nadograđuje njezina kvaliteta i atraktivnost. Ukratko, stranici se omogućava da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. U tom pogledu, kolačićima se omogućuje da su reklame koje se prikazuju na internetu vezane uz vaše potrebe i interese.

Postoje različite vrste kolačića, međutim, možemo ih podijeliti u sljedeće dvije glavne podjele:

(i)        Prema pošiljatelju kolačića:

-         Vlastiti kolačići (first-party cookies) – kolačići koji se Vašem Uređaju dostavljaju od strane naše web stranice;

-         Kolačići treće strane (third party cookies) – kolačići koji se Vašem Uređaju dostavljaju od web stranice koja je drugačija od stranice koju ste posjeti.

(ii)        Prema vremenu pohrane

-         Kolačići sesije – kolačići koji se automatski brišu nakon što zatvorite preglednik (browser);

-         Trajni kolačići – kolačići koji ostaju pohranjeni na Uređaju do isteka određenog roka. Oni omogućuju prepoznavanje Vašeg uređaja prilikom sljedećeg posjeta web stranice.

 

Korištenje kolačića na www.ledo.hr

Web stranica www.ledo.hr koristi sljedeće vrste kolačića (prema funkciji):

     (i)         Tehnički kolačići – radi se o kolačićima koji su nužno potrebni kako bismo Vam pružili uslugu koju ste zatražili te kako bi naša web stranica uopće bila operabilna.

    (ii)         Analitički kolačići – radi se o kolačićima koji prate statističku posjećenost web stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti web stranice, duljinu boravka korisnika na web stranici i najposjećenije dijelove stranice te pri tom također koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

   (iii)         Funkcionalni kolačići – radi se o kolačićima koji omogućavaju da Vas naša stranica prepozna te zapamti Vaše postavke kad ju ponovno posjetite (npr. jezik stranice).

   (iv)         Marketinški kolačići – radi se o kolačićima putem kojih prikupljamo određene podatke (podatke o Vašim posjetima našoj stranici, sadržajima koje ste gledali, poveznicama koje ste pratili itd.), a sve kako bismo Vam prezentirali marketinške sadržaje prilagođene Vašim interesima. Oni se mogu koristiti kako na samoj web stranici, tako i na prikazivačkim mrežama te kroz korištenje remarketinga na usluzi Google Analytics.

Također, u svrhu planiranja objava sadržaja primjerenih Vašim interesima i budućih marketinških kampanja koristimo alat Google Analytics Demographics and Interest Reporting gdje možemo upotrebljavati podatke iz Googleova oglašavanja na temelju interesa ili podataka o publici treće strane (npr. dob, spol i interesi) na usluzi Google Analytics.

Kada koristite našu internetsku stranicu možete također zaprimiti kolačić „treće strane“. Drugim riječima, treće osobe mogu prikupljati informacije putem kolačića i sličnih tehnologija (web beacons).

Upotrebom kolačića treće strane (uključujući i Google), u suradnji sa Ledom, prikazuju oglase Leda na web-lokacijama na cijelom internetu.

U slučaju da se implementacijom kolačića obrađuju neki Vaši osobni podaci, našu obradu temeljimo na članku 6., stavku 1. točki a., b i/ili f GDPR-a, odnosno temeljem Vaše privole ili nužnosti ispunjenja ugovora kojeg je ispitanik obrade stranka ili zaštite naših legitimnih interesa za optimalnim i efikasnim funkcioniranjem web stranice.

Kako onemogućiti kolačiće?

Korištenjem naše web stranice, pristajete da se na Vaš uređaji pohranjuju različite vrste kolačića. Međutim, u slučaju da želite izbrisati određene kolačiće i/ili spriječiti njihove pohranjivanje u nastavku su u kratkim crtama izložene upute kako to i učiniti.

Ako želite možete onemogućiti spremanje kolačića na Vaše računalo, no blokiranje svih kolačića moglo bi imati negativan učinak na korištenje mnogih internetskih stranica, pa tako i ove. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem internetskome pregledniku. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu potrebno je ažurirati postavke Vašeg internetskog preglednika.

Budući da se preglednici međusobno razlikuju, način promjene postavki nije jednak. Slijedom navedenog, u nastavku je dana lista poveznica na kojima možete pronaći detaljnije informacije o promjeni postavki za pojedine preglednike:

Internet explorer

https://support.microsoft.com/en-us/windows?ui=en-US&rs=en-US&ad=US

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies&redirectlocale=en-US

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Opera

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Možete isključiti i usluge Google Analytics i Google AdWords za oglašavanje na prikazivačkoj mreži i prilagoditi oglase za Google prikazivačku mrežu pomoću alata Upravitelj postavki oglasa (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=hr).

Detaljne informacije o Google Analytics, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Molimo obratite pozornost na činjenicu da su u slučaju neprihvaćanja kolačića moguća ograničenja određenih funkcija naše internetske stranice.

Dodatne informacije o kolačićima

Ako želite saznati više o kolačićima, dodatne informacije možete dobiti na sljedećim poveznicama:

-        http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

-        http://www.allaboutcookies.org/ 

-        https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/cookies-and-similar-technologies/

Društvene mreže

Društvene mreže također mogu postavljati kolačiće na Vaše računalo. To se događa na web stranicama koje Vam omogućavaju prijavu i registraciju preko računa društvenih mreža te ukoliko dijelite sadržaj web stranice na društvenim mrežama (npr. putem „Like“ gumba). Konkretni utjecaj na Vašu privatnost će se razlikovati od društvene mreže do društvenu mreže te ovisi o postavkama privatnosti koje ste izabrali na tim mrežama. Kako upravljati ovim kolačićima možete saznati na njihovim web stranicama.

Kako nas možete kontaktirati?

Stojimo Vam u svakom trenutku na raspolaganju da nas kontaktirate vezano uz obradu osobnih podataka od strane Leda.

Stoga, u slučaju da:

-       Želite koristiti bilo koje od Vaših prethodno navedenih prava; ili

-       Općenito imate bilo kakva pitanja, primjedbe ili sugestije u pogledu obrade osobnih podataka

Slobodno nas kontaktirajte u bilo koje doba, i to koristeći sljedeće kontakt podatke

Telefon

01/2385525

Email

zop@ledo.hr

Adresa

Službenik za zaštitu osobnih podataka Leda

LEDO plus d.o.o.
Čavićeva 1a
10 000 Zagreb

 

 

 

Promjene obavijesti o privatnosti

Ledo je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete izravno kontaktirati koristeći sljedeću email adresu: zop@ledo.hr.

 

Promjene obavijesti o privatnosti

U svrhu usklađenja s zahtjevima GDPR-a i drugih primjenjivih propisa, ova Obavijest o privatnosti je ažurirana i izmijenjena u Listopadu 2021.

Budući da je vjerojatno da će se protekom vremena mijenjati postojeći te moguće implementirati novi procesi obrade osobnih podataka, biti će potrebno izmijeniti ili nadopuniti ovu Obavijest o privatnosti. Izmijenjena ili dopunjena verzija Obavijesti biti će obavljena na stranici Leda odmah po njezinom donošenju.

U slučaju da napravimo značajne izmjene, o tome ćemo Vas jasno i pravovremeno obavijestiti kako biste mogli proučiti izmjene te samostalno odlučiti hoćete li nastaviti koristiti usluge Leda. Ovisno o vrsti obrade osobnih podataka, obavijest će biti objavljena na internetskoj stranici Leda ili ćemo Vas izravno kontaktirati (npr. putem email-a).

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće kojima se pristupa općim i najosjetljivijim podatcima na uređaju s kojeg pristupate ovoj web stranici. Za postavljanje određenih kolačića možete dati privolu u dijelu postavki, a više informacija o samim kolačićima i načinu prikupljanja potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvaćam sve Ok!